Hvordan bruke denne sida

Med unntak av artsgalleriene for moser kan alle album kjøres i fullskjerm lysbildevisning. Klikk på det lille ikonet ytterst til høyre for småbildene.
Lysbildevisninger kan stoppes (og restartes) når som helst ved å klikke på mellomromstasten på datamaskinens tastatur.

Fullskjerm visning kan avbrytes ved å klikke på Escape-tasten Bildenes tittel vises når pekeren plasseres over bildet. Småbildene kan forstørres ved å føre pekeren over dem. Bildene i artsgalleriene vil forstørres hvis man klikker på dem.

NB! Visningen av denne web-side vil automatisk tilpasse seg skjermen på mange andre digitale verktøy enn vanlige datamaskiner, f. eks. dem som bruker Apple iOS og Android programvare.

Stacks Image 415
Stacks Image 418
Stacks Image 421
Stacks Image 464
www.helgegg.net
Helge G. Gundersen
Stacks Image 470
Copyright © 2013
-
 Helge G. Gundersen
Stacks Image 492
Web-design
Boye Garmann 2013