Formålet med denne web-sida
er å vise publikum noe fra min store samling av fotografier. Presentasjonen er delt i to.

ARTSGALLERIER (Species galleries)
Her presenteres grupper av organismer etter type og art i en mer omfattende fotodokumentasjon. Foreløpig omfatter galleriene MOSER.
LYSBILDE-SERIER (Slideshows)
Her presenteres bildeserier som spenner over et bredt spektrum av motiver og tema. Seriene egner seg for presentasjon i fullskjerm-visning.

Helge G. Gundersen

ARTSGALLERIER (Species galleries)
Stacks Image 280
Bladmoser (Mosses)
Stacks Image 281
Levermoser (Liverworths)
LYSBILDE-SERIER (Slideshows)
Stacks Image 499
Eventyrskog i Japan
(Yakushima forest)
Stacks Image 500
Japanske hager (Japanese gardens)
Stacks Image 501
Lav (Lichens)
Stacks Image 54
Mose-buddhaer (Moss Buddhas)
Stacks Image 57
Moseutstilling (Moss exhibition)
Stacks Image 60
Rim (Hoarfrost)
Stacks Image 63
Tokyomylder (Tokyo faces)
Stacks Image 66
Tusser og troll (Trolls and goblins)
Stacks Image 15
Insekter (Insects)
Stacks Image 18
Knappenålslav - Caliciales
Stacks Image 21
Moser-i-skogen (Mosses in the field)
Stacks Image 24
Norge mitt Norge (Beautiful Norway)
Stacks Image 27
Slimsopp - Myxomycetes
Stacks Image 39
Småsopp (Minor fungi)
Stacks Image 50
Bladmoser (Mosses)
Stacks Image 69
Levermoser (Liver worths)
 • Stacks Image 73
  Image slide caption
 • Stacks Image 85
  Image slide caption
 • Stacks Image 86
  Image slide caption
 • Stacks Image 133
  Image slide caption
 • Stacks Image 134
  Image slide caption
 • Stacks Image 135
  Image slide caption
 • Stacks Image 136
  Image slide caption
 • Stacks Image 137
  Image slide caption
 • Stacks Image 138
  Image slide caption
 • Stacks Image 139
  Image slide caption
 • Stacks Image 156
  Image slide caption
 • Stacks Image 158
  Image slide caption
 • Stacks Image 159
  Image slide caption
 • Stacks Image 162
  Image slide caption
 • Stacks Image 164
  Image slide caption
 • Stacks Image 166
  Image slide caption
Stacks Image 358
www.helgegg.net
Helge G. Gundersen
Stacks Image 104
Copyright © 2013
-
 Helge G. Gundersen
Stacks Image 109
Web-design
Boye Garmann 2013